Homeopatie Praha

 • Homeopatie Praha
  Blanka Polenová

 • Homeopatie Praha
  Blanka Polenová

přírodní medicína nás baví

několik slov do úvodu

Někteří vědci a lékaři celého světa se už neostýchají veřejně přiznat, že se současná medicína dostala do slepé uličky. A to proto, že v pravém slova smyslu neléčí, neodstraňuje nemoci. Jen na čas potlačí jejich projevy – symptomy – a nemoc sama se věšinou přesune jinam. A navíc: chemicky připravenými léky a technickými prostředky – prášky, syntetické vitamíny, ozařování, chemické terapie atp. - většinou natolik otráví nebo oslabí vnitřní prostředí člověka, že se stejná nemoc objeví v nebezpečnější formě za čas znova, a nebo se brzy objeví nemoc jiná a horší.


Náznaky i otevřená konstatování některých těchto skutečností je už ostatně možné číst i u nás v nejrůznějších odborných a populárně vědeckých či jinak poučných časopisech. Ví se, že cesta, která vede k opravdovému uzdravení a k regeneraci celého organismu, je cesta, po níž jdou takzvané medicíny přírodní. Jednou z těchto léčebných cest je homeopatie a autopatie.

Motto: „Nemoc neexistuje, existuje pouze nemocný člověk“

Kliknutím na obrázek zobrazíte podrobnosti

Homeopatie Praha

Homeopatie - konstituční léčba


 • chromické problémy
  (kožní, orgánové, migrény, pohybový aparát)
 • gynekologické a urologické problémy
 • poruchy imunity (alergie, únavový syndrom aj.)
 • psychické a emoční problémy (deprese, úzkosti)
 • problémy školáků, předškoláků (hyperaktivita, problémové chování, strachy)
 • podpora a zvýšení vitality

Homeopatie - Akutní léčba


 • virózy, nachlazení
 • zažívací problémy
 • alergické reakce (štípnutí hmyzem)
 • záněty
 • úrazy, pohmožděniny
 • náhlá psychická a emoční traumata (smrt)
 • následky očkování (zmírnění nežádoucích účinků)
 • podpora hojení po operaci

Počátky homeopatického myšlení


V pátém století před naším letopočtem napsal Hippokrates (asi 470 – 400 př.n.l.) zvaný „otec lékařství“ o existenci dvou přístupů k léčení: jednak prostřednictvím „opačného“ a za druhé prostřednictvím „podobného“. Z jeho díla je zřejmé, že vyzdvihoval přísné dodržování etických principů, přesné pozorování a jasné zaznamenávání případů nad teortií a symptomatologii. Snažil se vyvrátit v té době rozšířenou představu, že nemoc je Boží trest. Tvrdil, že každá nemoc je ve své podstatě jiná a vzniká z nějaké vnější příčiny – působením chladu, slunce nebo měnících se větrů.
Varoval před všetečným zasahováním do běhu věcí:
"Přirozenost člověka je lékařem jeho nemoci".

Jeho postřehy ohledně léčení „podobným“ však do lékařské vědy nepronikly a na dalších tisíc let upadly v zapomnění, samozřejmě s tou výjimkou, že venkovští lidé na celém světě tento princip po staletí úspěšně využívali v lidovém léčitelství.

Teprve když Paracelsus (1493 – 1541), švýcarský lékař a alchymista přišel se svými teoriemi, začala se lékařská věda znovu vyvíjet. Oživil starověké řecké učení o signaturách, které bylo založeno na předpokladu, že vzhled rostliny -“Boží podpis“ - signatura – naznačuje povahu jejich léčivých vlastností. Např. Vlačtovičník větší – Chelidonium maius – se používal k léčení jaterních a žlučníkových chorob, protože žlutá štáva rostliny připomínala žluč. Zastával názor, že nemoc je spojena s vnějšími vlivy, jako jsou znečištěná voda a potrava, než s mystickými silami a vyzýval své současníky, aby rozpoznali přirozenou schopnost těla samo se hojit a uzdravovat. Prohlašoval, že lékařská praxe má být založena na podrobném pozorování a „hluboké znalosti přírody a její dílny“ Soustředil se na praktické experimenty a položil tak základy k počáteční etapě moderní chemie a pozdějšímu rozvoji farmakologie. Díky svým výzkumům chemických a farmakologických vlastností řady látek a díky tomu, že zastával hippokratovskou myšlenku, že „podobné léčí podobným“, se Paracelsus stal klíčovou postavou také ve vývoji homeopatie. Vystupoval proti těm, kdo hlásili, že „opačné léčí“ Podle britského homeopata Jamese Comptona Berneta (1840 – 1901), autora několika důležitých prací o homeopatii, které se i dnes užívají, „Paracelsus zasadil žalud, z něhož vzešel a vyrůstá mohutný dub homeopatie“.

Zakladatel homeopatie – Samuel Hahnemann (1755 – 1843)

Byl skromný saský lékař. Studoval medicínu a chemii na universite v Lipsku. Na rozdíl od většiny lékařů se zajímal o příčiny nemocí a jejich léčení. Byl zklamán neúčinností terapií své doby a velmi rychle se dostal do rozhodnutí, že přestane vykonávat lékařskou praxi, protože ji považuje nejen za neúčinnou, ale i nebezpečnou a věnuje se nadále výzkumu, psaní a překládání. Uměl výborně několik jazyků a stal se i překladatelem. Opustil tedy lékařskou praxi s odhodláním naučit se skutečně léčit. Chce dosáhnout souladu mezi diagnostickými a terapeutickými systémy v lékařství. Usiluje o to, abychom léčili a při tom neškodili pacientovi. V rámci pokusů Hahnemann vypozoroval (i sám na sobě) , že podání určité látky u zdravého člověka způsobí symptomy nemoci.

Uzdravení, které se projeví tím, že řada těchto symptomů zmizí, se dosáhne předepsáním slabých, nebo nekonečně malých dávek substance. Tak např. jedovatá rostlina Belladonna (rulík zlomocný) jestliže ji ochutnáme, nastoupí rychle bolest hlavy, horečka, obličej zrudne a oči zlesknou, začne bolest v krku, zvětší se žlázy, budeme žízniví atd. Jestli-že těmito symptomy onemocníme, pomůže nám homeopatický lék Belladona, čili jedovatá rotlina, podaná ve slabém nebo nekonečně slabém ředění (potencování). Takovémuto podání látky se také říká informační léčba.Homeopatie - co to tedy vlastně je?


Homeopatie je úžasná přírodní léčebná metoda, která léčí jak akutní onemocnění, jako např. chřipkové virozy, záněty různých tkání, tak i úrazy, traumata a šoky. Správnou diagnostikou a podáním homeopatického léku v konkrétním případě, např. zhmožděniny, pooperační stavy, poúrazové stavy, špatně se hojící jizvy apod., se rány hojí až třikrát rychleji, s menší bolestivostí a s minimální zánětlivostí a jiných dalších komplikací. Zde se užívá tzv. symptomatická homeopatie. To znamená, že homeopatický lék odstraňuje příznaky – symptomy. Homeopatie léčí velice dobře též chronické nemoci, např. alergie, ekzémy, astma, různé nervové choroby, trávicí problémy i problémy hormonální. Zde se musí využít tzv. konstituční homeopatie, která je cílena přímo na charakter osoby. Při zachování základních pravidel NENÍ tato léčba toxická a nemůže mít vedlejší negativní účinky. Působení homeopatického léku nespočívá totiž v materiálním či chemickém vlivu, nýbrž v přesné informaci. Proto se říká , že homeopatie je léčba informační. Je stejně účinná u mužů i žen, dospělých i dětí, dokonce zvířat a rostlin. Homeopatická léčba ovlivňuje významně tělesné pochody, a to v krátkodobém i dlouhodobém pohledu.

K homeopatii se obrací stále větší počet lidí, vč. lékařů, v případech, kdy potřebují pomoc pro sebe, členy své rodiny i své pacienty, jimž chtějí navrátit zdraví a tělesnou i duševní pohodu a vyhnout se rizikům vedlejších účinků, jež se tak často pojí s konvenční léčbou chemickými farmaceutiky.

Homeopatická medicína získala v celém světě takovou popularitu, že se stala nedílnou součástí hlavního proudu lékařské péče.

Ve Francii výuka homeopatie existuje v Bordeaux, v Besanconu, v Limoges a v Paříži v rámci lékařské fakulty a v Lille v rámci farmaceutické fakulty.Velmi aktivní jsou i soukromé lékařské společnosti. V Německu titul „lékař homeopat“ uznává lékařská komora jako další kvalifikaci. V Anglii,jak ukázal průzkum British Medical Journal, získala homeopatie respekt a dle něj 42% britských všeobecných lékařů posílá své pacienty do homeopatických ordinací. Homeopatie je zde uznávána ministerstvem zdravotnictví a národní zdravotní službou (která odpovídá našemu sociálnímu zabezpečení). Kromě toho je fakulta homeopatie v Londýně oficiálně uznána parlamentním zákonem. V Holandsku je homeopatie zavedená více než 150 let. Těží z přízně veřejnosti.. Studenti mohou za předmět své diplomové práce zvolit thesi o homeopatii. Nárůst popularity homeopatie a její stále se zvyšující vážnost se projevuje také ve Spojených státech. V Brazílii je homeopatie považována za lékařskou specializaci, v Indii je homeopatie akceptována stejně jako alopatie a jako ayurvedská medicína,atd.

Vedle nejmodernější zdravotnické techniky existuje i nadále staletími ověřená přírodní medicína. Následující stadium vývoje péče o zdraví člověka se bude vyznačovat integrací špičkové techniky a špičkové přírodní medicíny a této medicíně budoucnosti hraje již nyní významnou roli také homeopatie.

Motto: "Ať bys trpěl jakoukoli nemocí, přináší podobné podobnému jistou pomoc"

Navštivte naší poradnu homeopatie Praha - Radotín a dozvíte se více.

Autopatie

Autopatie – přírodní léčba budoucnosti

Stejně tak, jako se člověk může léčit vlastní močí – tzv. urinoterapie, můžeme se léčit vlastní krví – tzv. autovakcina, obdobně se lze léčit autopatii.

Autopatie je nejnovější a neobyčejně úspěšná celostní metoda (přírodní léčba). Tuto léčbu uvedl Mgr. Jiří Čehovský – zakladatel Homeopatické akademie v Praze cca před 10ti lety. Je to metoda celkové harmonizace lidského organismu, od spirituální (duševní) sféry až po tělesné orgány.

Na rozdíl od homeopatie, která léčí podobné podobným léčí autopatie stejné stejným. Nepodává se zde substance z okolní přírody, těl zvířat či lidí. Používá se substance z vlastního těla – slina či dech. Substance je naředěna obdobným způsobem jako v homeopatii až na jemněhmotnou (z materiálního hlediska nehmotnou) úroveň a tato je jednorázově užita. Taková substance nese celkovou informaci o organismu, tzv. otisk, který zaručí úplnou rezonanci léku s klientem.
Autopatická lahvička - používá se k vytvoření autopatického léku.

Tato metoda je vhodná pro léčbu chronických i akutních problémů,
bolestí hlavy, v krku, nachlazení, kožní problémy, problémy
tlustého střeva, zvyšování imunity malých dětí.
Je však třeba znát, jak působí vitální síla, jaký je řád vývoje zdraví
po užití vysoce koncentrovaného preparátu.
Tato metoda se dá velice dobře doplnit homeopatickou léčbou.

Je k použití nejen u lidí, ale i u zvířat a rostlin.

Motto: "Jemná informace vlastního těla léčí"

Navštivte naší poradnu homeopatie Praha - Radotín a dozvíte se více.

Schüsslerovy soli

Obnova buňky a tím i celého těla.

Co jsou biochemické soli?

Název biochemické (též tkáňové soli) je odvozený od dvanácti základních minerálních solí, které se nachází v buňkách a tkáních lidského organismu. V 19. století biochemické soli definoval Dr. Wilhelm H. Schüssler, kterého považujeme za průkopníka biochemie. V podstatě jde o sloučeniny sodíku, draslíku, železa, vápníku, síry, fosforu, chlóru a křemíku, které se nachází v lidském těle (v tkáních a krvi) – jejich rovnováha je nevyhnutelná pro udržení zdraví. Získáváme je přirozeně z potravy, ale současné zemědělství nám poskytuje potraviny často ochuzené o tyto minerální látky. V důsledku toho a i v důsledku zvýšené fyzické nebo duševní zátěže, kterou je dnešní doba charakteristická, dochází k narušení rovnováhy esenciálních minerálních živin, což se projeví zdravotními problémy. Minerální anorganické látky se velmi obtížně vstřebávají. Bylo zjištěné, že nejlepší vstřebatelnost je při zpracování anorganického materiálu triturací na potenci D6. Systém biochemických tkáňových solí je běžně užívaný v celé Evropě jako prostředek prevence, léčení a udržování zdraví.

Diagnostika tváře

První fyzické příznaky nedostatku některé z tkáňových solí
v organismu se projeví v naší tváři dlouho před tím, než se deficit projeví
jako zdravotní problém nebo onemocnění. Analýzou zabarvení a struktury pokožky tváře a následným doplněním příslušnou minerální solí je možné minerální nerovnováhu ovlivnit na buněčné úrovni dřív,
než nastanou vážnější zdravotní problémy. Jakmile se buněčné deficity vyrovnají, začne se měnit i tvář – začne zdravě zářit, změní se barva
i textura pokožky a mizí znaky předčasného stárnutí pleti.

Jak se tkáňové soli užívají?

Podobně jako homeopatické léky se pastilky Biomineral D6® rozpouští a vstřebávají přímo v ústní dutině. Před a po užití se doporučuje nejíst a nepít asi 10 minut. Obvyklá dávka tkáňových solí při chronických stavech je dvakrát denně jedna tableta. Tkáňové soli se užívají dlouhodobě (3 až 6 měsíců, někdy až rok) podle závažnost a trvání deficitu. V případě akutních stavů je možné zvýšit dávkování na 1 tabletu každých 10 až 15 minut. Akutně se tkáňové soli užívají do vymizení problémů. Tkáňové soli jsou přirozenou součástí organismu, proto je mohou bez obav užívat těhotné a kojící ženy i děti. Je možné kombinovat s homeopatiky či klasickými léky. Biomineral D6® není možné považovat za medikaci.

Navštivte naší poradnu homeopatie Praha - Radotín a dozvíte se více.

Homeopatie - Zajímavosti

Když máte lupy

Jestliže výskyt lupů je spojen s padáním vlasů, znamená to, že máte nedostatek vitamínu B, totiž cholinu a inositolu, a může to znamenat také nedostatek velkého množství minerálů. Snadno k tomu dochází, jestliže jíte málo zeleniny, nebo když se nacházíte ve stresu. Proto můžete mít lupy, aniž by vám padaly vlasy. Vaše vlasy mohou být velmi pevné a odolné, ale na pokožce plné lupů. V těchto případech vaše potíže mohou být vyléčeny velmi malými denními dávkami selenu. Ještě lépe učiníte, užijete.li víceminerálové komplexy s obsahem náležité dávky selenu (zhruba 25 mikrogramů denně). Nezapomeňte, že ve vysokých dávkách je tento minerál toxický.Nepříjemný zápach z úst

Zápach může záviset na mnoha faktorech, dosud však plně nepotvrzených. Hořká pachuť v ústech může mít příčinu ve špatných zubech, špatném zažívání, ve zpomalené funkci jater. Ale může být rovněž způsobena neidentifikovatelnými vlivy, především u pijáků, kteří mají rádi víno a aperitiv před jídlem, nebo whisky před spaním. V těchto případech se ztrácí vitamín B3 a zápach z úst je způsoben nedostatkem niacinu a niacinamidu.

Skřípání zuby

Odborně se nazývá bruxismus a bývá protivným nočním zvykem mnoha dětí i dospělých osob. Tito ráno po probuzení mají i bolesti v dásních, způsobené dlouhodobým stažením čelistí. Zdá se, že příčinou tohoto zvyku jsou chyby ve složení stravy. Byly prováděny komplikované výzkumy k ověření, které vitamíny mohou být účinné z řady vitamínů A, B, C, E, nebo jód. Vylučovací metodou se nakonec došlo k výsledku, že tito postižení upustili od svého zlozvyku, a to tím, že jim byla podávána kyselina pantotenová a vápník.

Naše služby

Alternativní léčba kterou nabízím, není v České republice hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Z těchto důvodů je vyšetření hrazeno klientem.


homeopatie Praha
Vstupní konzultace

Trvá obvykle 1.5 – 2 hodiny. Klient vypráví o svých hlavních obtížích a co ho trápí především. A protože vše se vším souvisí, nacházíme souvislosti, zjišťujeme pocity a společně jdeme až do příčiny bolesti, únavy, rozladění či deprese, alergie, ekzemu.
Následně provádím analýzu případu, kdy hledám vhodné homeoptikum, které odpovídá celostně /konstitučně/, čili rezonuje energeticky s mým klientem.homeopatie Praha
Kontrola

Následuje cca po 6ti – 8mi týdnech a trvá 0,5 – 1 hodinu. Podrobně probíráme co se změnilo, který problém odezněl a co je třeba dále doladit.
Vše má svůj řád a pravidla, která nelze porušit či urychlit. I náš organismus se zbavuje problémů postupně a beze spěchu.


homeopatie Praha
Akutní předepsání
A kdo jsem já?

přečtěte si o mě více

Když jsem měla malé děti, říkala naše dětská paní doktorka „Buď jim dáte antibiotika, nebo použijete bylinky. Po antibiotikách budou ve školce za týden, bylinkami se vyléčí za 14 dní“.

Sbírala jsem bylinky a hodně o nich četla. Fytoterapie byl jediný způsob, jak pomoci bez vedlejších účinků.

Když bylo dětem cca 9 a 13 let, dostala se mi do ruky první homeopatická kniha – Léčím se sám pomocí homeopatie, následovala kniha SOS pro každého, Komplexní příručka homeopatické léčby a pro mazlíky kniha Haf jsem zdráv. Homeopatie mne neskutečně oslovila a stala se mým koníčkem. Byla jsem uchvácena a překvapena (stále jsem) léčebnou úspěšností na základě zákona podobnosti. Začala jsem léčit nejdříve své děti, postupně rodinu a příbuzné, včetně našich čtyřnohých mazlíčků. Baví mne to, moc.

Jelikož mě vždy oslovovaly různé alternativní cesty, navštěvovala jsem Universitu Nové doby, kterou vede známý léčitel Milan Calábek. Je to institut zaměřený na tělesně a duševně zdravý životní styl. Zde jsem se seznámila se základy budhismu, taoismu, ajurvédou, netradiční léčbou bylinkami, reflexní terapií. Velice zajímavé byly semináře o metabolické typologii. Na této univerzitě jsem po ukončení nultého ročníku absolvovala 4leté studium a náledovaly 3 roky postgraduálu.

Homeopatické samovzdělávání mne přestalo uspokojovat. Měla jsem silnou potřebu vědět, jak to dělají druzí, mít větší rozhled a poznat lidi podobného smýšlení. Přihlásila jsem se na 3 letou Homeopatickou akademii. Zde přednášejí nejzkušenější homeopaté a lektoři z České republiky, např. Mgr.J.Čehovský, Ing.J.Matyáš, MUDr.L.Ryba, MUDr.P.Pudil.

Ze světových homeopatů zmíním:
Dr. Robin Murphy, USA, jeden z nejznámějších světových homeopatů. Praktikuje homeopatii 35 let.
Dr. Russell Malcolm – skontský homeopat, děkan Londýnské Faculty of Homeopathy. Je hlavní osobou, odpovědnou za vzdělávání lékařů ve Velké Británii.
Louis Klein - kanadský profesionální homeopat. Vyučuje v USA, Kanadě a Evropě.
Dr. Philip Baily – britský homeopatický lékař, působí v Austrálii.
Anthony Conway – anglický homeopat, kombinující prvky psychoterapie, šamanismu a homeopatie.
David Mundy – britský homeopatr s 35lety praxe. Vyučuje ve V.Británii a Japonsku.
Misha Norland – významná osobnost anglické homeopatie, zakladatel britské asociace profesionálních homeopatů.
Dr. Chetna N. Shukla – indická homeopatická lékařka. Má kliniku v Bombaji a školu, kterou navštěvují indičtí a evropští homeopaté.
Dr. Jan Scholten – světoznámý homeopat, narozen v Holandsku. Přednáší ve V.Británii, USA, Austrálii, Evropě a na Novém Zélandě.
Bratři MUDr. Sehgalové – přednáší v Indii a Evropě již 20 let. Jejich netradiční metodu nyní využívá přibližně 10.000 homeopatů na celém světě.


V roce 2012 jsem úspěšně ukončila studium homeopatie na Homeopatické akademii a získala titul diplomovaný homeopat.
Navštěvovala jsem dvouleté pokračovací studium Homeopatické akademie, kde jsem si znalosti homeopatie ještě více prohloubila.
Absolvovala jsem dvouleté medicínské vzdělávání tzv. Medicínské minimum.
Na Homeopatické akademii jsem, kromě homeopatie, poprvé slyšela slovo – AUTOPATIE. Tento přírodní způsob, jak dojít ke zdraví, na mne zapůsobil stejně silně, jako homeopatie. Zúčastnila jsem se I., II. a III. autopatického kursu, kursu pro pokročilé, kursu pro odborníky. Pravidelně jezdím na semináře a navštěvuji autopatické konference.
Jsem členem občanského sdružení Homeopatická společnost.
Nyní pokračuji dalším vzděláváním a zjištuji, jako většina lidí, kteří homeopatii propadli, že to je učení na celý život. Že není možno ukončit a sklapnout knížku, ba naopak, že na stole je těch knih stále víc a víc.
Nejkrásnější je, když má klient důvěru, cítí se dobře, pohodlně a začne vyprávět svůj životní příběh. Vznikne určité souznění- rezonance-a právě tato energie musí souznít s energií léku. A to je pak to nejúžasnější, že člověk a lék jedno jest. Cítím člověka a cítím lék. Úžasné.
„Mlží“ li klient v určité části svého příběhu, já se musím domýšlet a dedukovat a odhalení příčiny jeho problému je značně ztíženo.
Pokud se vy sami nebo ti, které máte rádi, necítíte dobře, dopřejte si účinky jemné a šetrné přírodní medicíny – homeopatie či autopatie.

Ráda Vás uvítám ve své poradně Homeopatie Praha - Radotín.

Motto:
"Nejlepší důkaz je zkušenost"

Blanka Polenová
homeopat

rychlý kontakt


Telefon: 602 963 198
Email: blanka.polenova@seznam.cz

Napište mi a já se ozvu hned,
jak to bude možné.
Homeopatie Praha

Blanka Polenová